Najbolja upotreba ostataka

Kako Rauch optimalno koristi sirovine

Održivo je takođe, kada čovek svoje sirovine optimalno vrednuje. Prilikom ceđenja jabuka i drugog voća preostaje komina. Dobar deo komine koja ostaje u pogonu Rauch je od prvog dana povoljno prosleđivao i prosleđuje lokalnim poljoprivrednicima.

Ali osušena komina od jabuka je takođe i vredna sirovina za proizvodnju pektina, prirodnog sredstva za proizvodnju želea. Za to je Rauch 1990 u Röthisu pokrenuo jedan pogon, kako bi kominu što bolje osušio. Nekoliko godina kasnije ove mašine su preseljene u Mađarsku, jer su tada tamo ceđene velike količine. Do danas je Rauch važan partner za proizvođače pektina.

Između ostalog: Kod Raucha se i koštice voća koje preostaju koriste smisleno – kao gorivo. U Mađarskoj su na primer baštovani time zimi grejali svoje plastenike. Lepo je kada ostaci plodova mogu da daju toplotu za nove naraštaje.

Komina od jabuka. Ono što je kod Raucha otpadalo, koristilo se dalje kao hrana za životinje ili je sušeno i korišćeno kao sirovine za proizvodnju pektina.