Evropa postaje ogromna

nova šansa u susednim zemljama: koje nestaju i novi lokaliteti

Padom gvozdene zavese poredak u svetu se radikalno menja. Od nekadašnjih dostavljača osnovnih sirovina postaju prodajna tržišta. Rauch koristi svoje šanse, širi se i 1993 otvara fabriku u Mađarskoj. Rauchov voćni sok je u nekadašnjem „istočnom bloku“ tražen proizvod.

Rauch u Austriji takođe puca po svim šavovima: 1994 počinje proizvodnja u novom pogonu u Nüzidersu. Stupanjem u EU 1995 konačno prestaju dotadašnja carinska ograničenja i Rauch počinje ekspanziju u zemlje EU.


 

 

27. juna 1989 austrijski spoljni ministar Alois Mock i njegov mađarski kolega po službi Gyula Horn presecaju prvi simboličnu traku gvozdene zavese. Promene u istočnoj Evropi koje su usledile otvorile su za Rauch sasvim nove perspektive.