Najlepšie zužitkovanie zvyškov

Ako Rauch optimálne využíva suroviny

Trvalá udržateľnosť znamená aj to, že podnik dokáže optimálne zužitkovať svoje zdroje. Po vylisovaní jabĺk a iného ovocia ostávajú výlisky. Značnú časť výliskov z výroby predáva Rauch už od svojich počiatkov výhodne miestnym poľnohospodárom ako krmivo pre zvieratá.

Sušené jablkové výlisky sú však aj cennou surovinou pri výrobe pektínu – prírodnej želírujúcej látky. Preto sprevádzkovala firma Rauch v roku 1990 v Röthise zariadenie na šetrné sušenie týchto výliskov. O niekoľko rokov presťahovala tieto stroje do závodu v Maďarsku, kde sa lisovali ozaj veľké množstvá ovocia. Rauch je dodnes dôležitým partnerom výrobcov pektínu.

Mimochodom: firma Rauch našla zmysluplné využitie aj pre zvyšné ovocné jadierka. Používajú sa ako palivo. Napríklad v Maďarsku nimi záhradníctva vykurovali v zime svoje skleníky. Je v tom pekná symbolika, keď zvyšky ovocia vytvárajú teplo potrebné na ďalší rast.

Jablkové výlisky. Rauch zužitkúva zvyšky z výroby ako krmivo pre zvieratá alebo ich suší a premieňa na surovinu na výrobu pektínu.