Problematična porudžbina

Kada se Rauch založio za poverenje i time razljutio važnog novog kupca

Više nedelja sa tropskim temperaturama, uglavnom preko 30 stepeni, dovele su ljude u Nemačkoj i Austriji do iznemoglosti. Radnici Raucha su sve pogone puštali da rade 24 sata pod punom parom. Vrućina je turbo pokretač prodaje za voćni sok, ledeni čaj i ostale slične proizvode. „U ovoj godini nam je konačno uspelo da stanemo na listu jednog velikog nemačkog lanca prodavnica – sa ledenim čajem u novom kartonskom pakovanju od 2L“, seća se Peter Lins, nekadanji vođa marketinga.

Tada se desilo: Ovaj novi nemački partner je dostavio ogromnu porudžbinu. Ipak gotovo istovremeno pojavilo se slično veliki nalog jednog dugogodišnjeg kupca iz Austrije. Nije bilo šanse da se oba isporuče istovremeno. Šta činiti. „Bilo je veoma teško. Onda smo odlučili: stalni kupac pre novog.“ To je ipak imalo svoju cenu. Kod ovog nemačkog trgovinskog lanca su za Rauch nakon toga vrata bila čvrsto zatvorena skoro čitavih 20 godina. Jedan austrijski konkurent je iskoristio šansu i time postavio kamen temeljac za svoju do danas jaku poziciju na tržištu Nemačke.

The then new 2 litre iced tea carton - a bestseller in the heatwave of summer 1994