Dokonalé využití zbytků

Jak Rauch optimálně využívá suroviny

Udržitelnost znamená i to, že se optimálně zužitkují suroviny. Při lisování šťávy z jablek a jiných plodů zůstávají výlisky. Značnou část výlisků ze svých podniků Rauch již od prvních dnů výhodně poskytoval, a i nadále poskytuje regionálním zemědělcům jako krmivo pro zvířata.

V sušené podobě jsou ale jablečné výlisky také cennou surovinou pro výrobu pektinu, přírodního želírujícího přípravku. Za tímto účelem Rauch v roce 1990 zprovoznil závod v Röthisu, v němž se výlisky šetrně sušily. O pár let později byly tyto stroje přemístěny do továrny v Maďarsku, kde se pak lisovaly velké objemy. Dodnes je Rauch pro výrobce pektinu důležitým partnerem.

Mimochodem: dokonce i ovocná jádra, která u Rauchu zbývají, se smysluplně využívají – a to jako palivo. V Maďarsku jimi například zahradnictví vyhřívala v zimě skleníky. Je skvělé, když zbytky ovoce poskytují teplo pro růst nových rostlin.

 

 

Jablečné výlisky. Co u Rauchu po výrobě šťávy zůstalo, používalo se jako krmivo pro zvířata nebo v sušené podobě jako surovina pro výrobu pektinu.