Valorificarea optimală a resturilor

Modul optimal în care Rauch valorifică materiile prime

Sustenabil produci şi atunci când îţi valorifici optimal materiile prime. În urma procesării prin presare a merelor şi a altor fructe rămâne ca rest tescovina de fructe. O bună parte din tescovina care rămâne ca produs secundar după presarea fructelor este vândută de către Rauch în condiţii avantajoase agricultorilor din zonă, care o folosesc la furajarea animalelor.

Atunci când este în prealabil uscată, tescovina de mere devine însă şi o preţioasă materie primă pentru producerea pectinei, care este un gelifiant natural. Drept urmare, în anul 1990 Rauch a pus în funcţiune la Röthis o instalaţie capabilă să usuce tescovinele de fructe în mod delicat. Câţiva ani mai târziu, utilajele respective au fost transferate în fabrica din Ungaria, unde apoi se presau cantităţile mari de fructe. Rauch este până în prezent un partener important pentru producătorii de pectină.

De altfel sunt valorificaţi la Rauch chiar şi sâmburii care rezultă din procesul de fabricaţie, ei fiind folosiţi drept combustibil. În Ungaria de exemplu, iarna unii

Tescovină de mere. Cantităţile care rezultă la Rauch ca resturi din producţie sunt folosite fie ca atare la furajarea animalelor, fie uscate ca materie primă pentru fabricarea pectinei.