Najlepsze spożytkowanie resztek

Jak firma Rauch optymalnie wykorzystuje surowce

Elementem zrównoważonego rozwoju jest także optymalnie wykorzystanie własnych surowców. Po wyciśnięciu jabłek i innych owoców pozostają wytłoki. Od samego początku działalności znaczną część wytłoków powstających w zakładach firma Rauch sprzedaje niedrogo lokalnym rolnikom na paszę dla zwierząt.

Suszone wytłoki z jabłek są wartościowym surowcem do wytwarzania pektyny, naturalnego środka żelującego. W 1990 roku firma Rauch uruchomia w miejscowości Röthis urządzenia mające delikatnie suszyć wytłoki. Kilka lat później maszyny zostają przeniesione do zakładu na Węgrzech. Wytłacza się tam duże ilości jabłek. Do dzisiaj Rauch jest ważnym partnerem dla producentów pektyny.

Co więcej, również pestki owoców powstających jako odpady są dobrze wykorzystane – jako paliwo. Na Węgrzech na przykład przedsiębiorstwa ogrodnicze ogrzewają w zimie przy ich użyciu szklarnie. Cieszy świadomość, że resztki owoców dostarczają ciepła do nowego wzrostu.

Wytłoki z jabłek. Odpadki z zakładów Rauch wykorzystuje się jako paszę lub w formie suszonej jako surowiec do wytwarzania pektyny.