Idealno iskorištavanje ostataka

Kako Rauch optimalno iskorištava sirovine

Održivo poslovanje uključuje i optimalno iskorištavanje sirovina. Prilikom prešanja jabuka i drugog voća nastaje trester. Dobar dio trestera koji nastaje u pogonima Rauch od prvog se dana, pa još i danas, prodaje po povoljnoj cijeni regionalnim poljoprivrednicima koji ga koriste kao stočnu hranu.

No, sušeni jabučni trester dragocjena je sirovina i za proizvodnju pektina, prirodnog sredstva za želiranje. U tu je svrhu Rauch 1990. u Röthisu stavio u pogon postrojenje za sušenje trestera. Nekoliko godina kasnije strojevi su preseljeni u pogon u Mađarskoj gdje su se prešale velike količine. Rauch je još i danas važan partner proizvođača pektina.

Uostalom: Rauch iskorištava i sjemenke voća koje nastaju preradom voća – koriste se kao gorivo. U Mađarskoj su npr. rasadnici tijekom zime tako zagrijavali svoje staklenike. Lijepo je kada ostaci voća pružaju toplinu za novi rast.

 

Jabučni trester. Ostaci od proizvodnje u tvrtki Rauch koriste se dalje kao stočna hrana ili sušeno kao sirovina za proizvodnju pektina.