Максимално оползотворяване на остатъците

Начини за оптимално използване на суровините във фирма Rauch

Устойчивост се постига и когато суровините се оползотворяват оптимално. При пресоването на ябълки и други плодове остава кюспе. От първите дни на съществуването си досега фирма Rauch предава получаваното във фабриките кюспе на местните животновъди за храна за животните.

Изсушеното ябълково кюспе е ценна суровина и за производството на пектин – естествено желиращо вещество. За целта през 1990 г. в Рьотис е монтирано съоръжение за щадящо сушене на кюспето. Няколко години по-късно машината е преместена във фабриката в Унгария, където се пресоват по-големи количества. И до днес фирма Rauch е важен партньор на производителите на пектин.

Между другото, семките и костилките от плодове, получавани като отпадък във фабриките на Rauch, също се използват целесъобразно – като гориво. В Унгария например разсадниците отопляват с тях през зимата своите оранжерии. Хубаво е, че остатъците от плодовете осигуряват топлината за новия цикъл на растеж.

 

 

 

Ябълково кюспе. Във фирма Rauch отпадъците от производството се използват по-нататък като храна за животни или се сушат и служат като суровина в производството на пектин.