Време на промени: Изтокът се отваря

Досегашните доставчици се превръщат в нови пазари за Rauch

През 1989 г. се вдига Желязната завеса – границата, която в продължение на 40 години разделя Европа на социалистически Изток и капиталистически Запад. Този политически поврат означава радикална промяна и за фирма Rauch. „В източноевропейските държави нямаше плодови сокове. Имаше огромно търсене и много от нашите дългогодишни доставчици на плодове започнаха да продават нашите сокове“, спомня си Роман Раух. 

Но не след дълго много партньори се захващат със собствено производство. И снабдяването с пресни плодове на Изток става все по-трудно. Опити правят и нови търговци, някои работят добре, други – ужасно зле. „Скоро ни стана ясно, че ако искаме да запазим водещата си позиция, трябва да имаме собствено присъствие на Изток. Да произвеждаме на мястото, където се отглеждат плодовете, гарантира по-добро качество и спестява транспортни разходи.“

На 27 юни 1989 г. австрийският външен министър Алоис Мок и неговият унгарски колега Дюла Хорн символично срязват телената ограда на Желязната завеса. Последвалите политически промени в Източна Европа откриват съвсем нови перспективи и за фирма Rauch.