Плодове до края на хоризонта

Година след година все повече хора купуват соковете на Rauch. За да се задоволи стремително нарастващото търсене, в края на 80-те години в отдел „Снабдяване“ на фирма Rauch важи простото правило: купуват се възможно най-много плодове. Но в сезона на реколтата през есента често се случва да бъдат доставени повече ябълки, отколкото могат да бъдат пресовани от работните екипи в производството – по 500 тона дневно. Резултатът: всички свободни коловози в Ранквайл чак до намиращото се на 9 км градче Гьоцис са заети с вагони, пълни с узрели ябълки.

Това се променя едва през 1993 г., когато Rauch започва да преработва ябълки в Будапеща. Но и тогава от време на време се образуват колони от автомобили, доставящи суровини. Когато през 1998 г. товарните камиони, пълни с ябълки, почти задръстват улиците около фабриката в Унгария, колегите намират прагматично решение: веднага наемат намиращото се в близост лятно кино като паркинг за периода на „ябълковия пик“.

500 тона ябълки дневно пресоват работните екипи в Ранквайл. През есента понякога се доставят и по-големи количества.