Политика за поверителност на данните

1. Какви данни обработваме

По време на Вашето посещение на този уебсайт ние ще събираме следната информация:

Датата и часa на достъп до нашия уебсайт.

Вашия IP адрес.

Името и версията на Вашия уеб браузър.

Уебсайтът (URL), който сте посетили преди достъп до този уебсайт.

Определени бисквитки (вижте точка 2).

Информация, която предоставяте чрез попълване на формуляри за контакт, абониране за нашия бюлетин, участие в томбола или попълване на формуляр за кандидатстване за работа.

Няма задължение за предоставяне на данните, които изискваме на нашия уебсайт. Въпреки това, ако решите да не предоставяте тези данни, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт.

Можете да кандидатствате онлайн за позиции, обявени на нашия уебсайт. Обработката на Вашите данни в процеса на кандидатстване за работа е предмет на настоящата Политика за поверителност.  

 

2. Бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е малък файл, който може да се съхранява на Вашия компютър, когато посещавате уебсайт. Бисквитките обикновено се използват за предоставяне на допълнителни функции на потребителите на даден уебсайт. Те могат да се използват за улесняване на навигацията в уебсайт, възобновяване на Вашата сесия от мястото, където сте прекъснали, и съхраняване на Вашите предпочитания и настройки, когато посетите отново уебсайта. Бисквитките нямат достъп, не могат да четат или променят други данни на Вашия компютър.

Повечето от бисквитките на този уебсайт са сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично, когато напуснете нашия уебсайт. Постоянните бисквитки, от друга страна, остават на Вашия компютър, докато не ги изтриете ръчно от браузъра си. Ние използваме такива постоянни бисквитки, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт (Вижте също точка 3).

Ако искате да контролирате бисквитките на компютъра си, можете да конфигурирате настройките на браузъра си да Ви уведомява, когато уебсайт иска да съхранява бисквитки. Можете също да блокирате или изтриете бисквитки, които вече са били съхранени на Вашия компютър. Ако искате да научите повече за това как да предприемете тези стъпки, моля, използвайте функцията "Помощ" във Вашия браузър. Моля, имайте предвид, че блокирането или изтриването на бисквитки може да повлияе на Вашето онлайн изживяване и може да Ви попречи да използвате пълноценно този уебсайт.

 

3. Цели на обработката на данните

Ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

a) За да Ви предоставим този уебсайт и да го подобрим и развием допълнително.

б) За създаване на потребителска статистика.

в) За откриване, предотвратяване и разследване на атаки на нашия уебсайт.

г) За да отговорим на Вашите запитвания.

д) За да обработим Вашите записи за конкурси.

е) За обработка на Вашите кандидатури за работа.

ж) За да Ви изпратим нашия бюлетин.

 

Ако сте се съгласили със съответните бисквитки, ние ще обработваме също данни за:

з) Анализиране на използването на уебсайта.

и) Проверка дали въвеждането на данни на нашите уебсайтове (напр. във формуляр за контакт) се извършва от човек или автоматизирана програма.

й) Визуално представяне на местоположения и по този начин подобряване на нашата услуга.

к) Адаптиране на нашите рекламни предложения към Вашите интереси.

л) Вграждане на визуално съдържание („видеоклипове“), което сме публикували на „Youtube.de“ или „Youtube.com“ на този уебсайт.

 

4. Правно основание за обработка

Правното основание за обработка на Вашите лични данни:

За целите, описани в точка 3, подточки от a) до д), е нашият законен интерес за постигане на целите, посочени в точка 3, подточки от a) до д) (Изисква се категория бисквитки).

За целта, описана в точка 3, подточка е), необходимостта от изпълнение на преддоговорни задължения по Ваше искане (кандидатура за работа).

За целите, описани в точка 3, подточки от ж) до л), Вашето съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да засягате законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му (Категория бисквитка Функционална/Маркетингова).

 

5. Разкриване на Вашите лични данни

За целите, посочени по-горе, ние ще разкрием Вашите лични данни на следните получатели:

Нашия доставчик на ИТ услуги, понастоящем Inscript GmbH, разположен в Дорнбирн, Австрия, който обработва данни.

За разпространение на бюлетин и рекламни имейли (за повече информация вижте точка 9).

Доставчици на маркетингови услуги, които ангажираме като обработващи данни.

Товарни компании/превозвачи, които ангажираме като обработващи данни.

Ако сте се съгласили с бисквитките (подточки от з) до л)) на компаниите, изброени в точка 8.

Някои от посочените по-горе получатели се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и обработват Вашите лични данни там. Нивото на защита на данните извън ЕИП може да не отговаря на това във Вашата страна. Ние обаче предаваме Вашите лични данни само на държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните или прилагаме мерки, за да гарантираме, че всички получатели имат адекватно ниво на защита на данните, като например използване на стандартни договорни клаузи. Тези клаузи са достъпни при заявка на dataprotection@rauch.cc.

 

6. Срок на съхранение на данните

Данните, обработвани съгласно точка 3, от подточка а) до д), ще се съхраняват за максимум 2 години. Ако сте се съгласили с бисквитките (от подточка д) до з)), продължителността на съхранение на бисквитка е между 30 секунди и 20 години, в зависимост от бисквитката – подробна информация е налична в подробностите за бисквитките в точка 8. По-дълго задържане се извършва само ако е необходимо за разследване на установени атаки на нашия уебсайт.

Ако участвате в конкурс чрез нашия уебсайт (подточка д)), ние ще съхраняваме Вашите данни за продължителността на конкурса и след това, докато могат да възникнат правни задължения или искове, свързани със конкурса.

Ако подадете заявление до нас чрез нашия уебсайт (подточка e)), Вашите данни ще бъдат съхранявани в рамките на законовите срокове (7 месеца) като общо правило, в случай на съгласие до максимум 36 месеца.

Ако се абонирате за бюлетина (подточка ж)), ние ще съхраняваме Вашите данни до отказа Ви и след това, докато законовите задължения го изискват.

 

7. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате право да поискате информация, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, възражение и пренос на данните. Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган в ЕС или Австрийския орган за защита на данните във Виена, ако смятате, че е налице нарушение на европейския или австрийския закон за защита на данните.

 

8. Подробности за бисквитките

Jentis

Категория: Задължителни (за бисквитки, използващи проследяване от страна на сървъра)

Функционални (за бисквитки, използващи проследяване от страна на клиента)

Тип: Домейн на уебсайт (първа страна)

Продължителност: Варира от 30 минути до 2 години

 

За целите на анализ на потребителското поведение и оптимизиране на уебсайта ние използваме услугите на JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Виена). Този доставчик на услуги има достъп до данни за уеб анализ, измерени, съхранени и обработени от използваните инструменти за анализ и JENTIS®.

За аналитични цели данните се предават на JENTIS GmbH, а JENTIS® независимо събира данни, свързани със средата на браузъра или поведението на посетителите. JENTIS GmbH обработва само данни, които не могат да бъдат приписани на физическо лице от JENTIS GmbH. Идентификаторите, зададени от JENTIS®, са произволни и служат за анонимно разпознаване. Вашият IP адрес се съкращава преди съхранение, за да се премахне личната идентификация.

Внедрихме сървърното решение, предоставено от JENTIS за следните бисквитки: Google Analytics, Adform, Pinterest. Ние прилагаме механизъм за деидентификация, който автоматично съкращава IP адресите с последната цифра, което прави невъзможно идентифицирането на конкретен европейски посетител само по неговия IP адрес. След това анонимните данни се прехвърлят към сървър на съответния доставчик трета страна в САЩ и се съхраняват там. Решението от страна на сървъра на JENTIS не включва прехвърляне на лични данни към трета държава.

Потребителските портали за права за защита на данните по ОРЗД са достъпни на https://docs.jentis.com/v2/docs/jentis-cookies

Ако сте дали съгласието си чрез Google Chrome за използване на лични данни за рекламни цели, нашият уебсайт също обработва статистически данни, маркетингови данни и потребителски данни за измерване и рекламни цели, като персонализирани реклами и ремаркетинг.

При условие, че сте се съгласили и с използването на бисквитки Google Ads/Google DV360 на нашия уебсайт, тези данни ще бъдат споделени със съответната услуга на Google.

 

Google reCAPTCHA

Категория: Функционални

Тип: към трета страна (google.com)

Продължителност: 179 дни

Използваме „Google reCAPTCHA“ на нашите уебсайтове, за да проверим дали въвеждането на данни на нашите уебсайтове (напр. във формуляр за контакт) се извършва от човек или автоматизирана програма. За тази цел reCAPTCHA анализира поведението на посетителите на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично, когато посетител на уебсайт влезе в уебсайта. ReCAPTCHA оценява различна информация (напр. IP адрес, продължителността на посетителя на уебсайта или движенията на мишката, извършени от потребителя) по време на анализа. Данните, събрани по време на анализа, се препращат към Google. Анализът на reCAPTCHA се извършва изцяло във фонов режим и посетителите на уебсайта не се информират, че се извършва анализ. За повече информация относно условията за използване на Google reCAPTCHA и разпоредбите за защита на данните, моля посетете policies.google.com/privacy.

 

Google Maps

Категории: Функционални

Тип: Домейн на уебсайт (първа страна) или трета страна (google.com)

Продължителност: Варира от 1 месец до 20 години (проследяване на съгласие за бисквитки на Google)

Ние използваме Google Maps от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ) на нашия уебсайт, за да представим визуално местоположения и да подобрим нашата услуга. За да предостави пълната си услуга, Google Maps трябва да събира и съхранява Ваши данни, включително въведени думи за търсене, Вашия IP адрес и координати за географска ширина/дължина. При използване на функцията за планиране на маршрут въведеният начален адрес също се запаметява. Това съхранение на данни се извършва на уеб страниците на Google Maps и ние можем само да Ви информираме за това, без да можем да повлияем. Тъй като интегрирахме Google Maps в нашия уебсайт, Google задава поне една бисквитка (Име: NID) във Вашия браузър. Тази бисквитка съхранява данни за Вашето потребителско поведение. Google използва тези данни предимно за оптимизиране на собствените си услуги и предоставяне на персонализирана реклама. За повече информация относно условията за използване и разпоредбите за защита на данните на Google Maps, моля посетете policies.google.com/privacy

 

Google DV360

Категория: Маркетинг

Тип: Домейн на уебсайт (първа страна) или трета страна (google-analytics.com, doubleclick.net)

Продължителност: Варира от 14 дни до 2 години

Ако сте се съгласили с използването на „Маркетингови“ бисквитки, ние използваме бисквитки от Google Display & Video 360, маркетингова услуга от Google Inc. („Google“), където Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ирландия ) отговаря за услугите на Google в Европа. Използваме тази услуга, за да адаптираме нашата реклама към Вашите интереси. Използваме функциите за насочване в рамките на услугата Google Display & Video 360, за да показваме банерни реклами (наричани още „дисплеи“) и банерни реклами, базирани на интереси. За да постигнем това, ние използваме бисквитки, за да уловим кои реклами в кой браузър се показват, като по този начин не позволяваме да виждате реклами многократно. Освен това Display & Video 360 може да записва реализации, свързани със заявки за реклами, като използва идентификатори на бисквитки. Тъй като данните се прехвърлят към Google в САЩ при използване на Google Display & Video 360, ние сме сключили стандартни договорни клаузи на ЕС с Google, за да гарантираме еквивалентно ниво на защита на данните съгласно законодателството на ЕС. Google Display & Video 360 се използва само когато изрично сте се съгласили с използването на „Маркетингови“ бисквитки. Правното основание за обработка на данни е Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За повече информация посетете privacy.google.com/take-control.html.

Ако сте дали съгласието си чрез Google Chrome за използване на лични данни за рекламни цели, нашият уебсайт също обработва статистически данни, маркетингови данни и потребителски данни за измерване и рекламни цели, като персонализирани реклами и ремаркетинг.

При условие, че сте се съгласили и с използването на бисквитки Google DV360 на нашия уебсайт, тези данни ще бъдат споделени с тази услуга на Google.

 

Google Analytics

Категория: Маркетинг

Тип: Домейн на уебсайт (първа страна) или трета страна (google-analytics.com)

Продължителност: Варира от края на сесията до 30 секунди до 2 години

Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта. Получените данни се използват за оптимизиране на нашия уебсайт и рекламни кампании. Google Analytics се предоставя от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия). Google обработва данни за използването на уебсайта от наше име и по договор се ангажира да предприеме мерки за гарантиране на сигурността и поверителността на обработваните данни. По време на посещението на уебсайта Ви се записват следните данни, наред с други: достъпни страници, поръчки, включително приходи и поръчани продукти, постигането на „целите на уебсайта“ (напр. запитвания за контакт и регистрации за бюлетин), Вашето поведение на страниците (напр. време изразходвани, кликвания, поведение при скролване), Вашето приблизително местоположение (държава и град), Вашият IP адрес (в съкратена форма, за да се предотврати уникална идентификация), техническа информация като браузър, интернет доставчик, крайно устройство и разделителна способност на екрана, източникът на Вашето посещение (т.е. кой уебсайт или рекламен носител Ви е довел до нас). Google Analytics съхранява бисквитки във Вашия уеб браузър до две години от последното Ви посещение. Тези бисквитки съдържат произволно генериран потребителски идентификатор, който може да Ви разпознае при бъдещи посещения на уебсайта. За повече информация относно условията за използване на Google Analytics и разпоредбите за защита на данните, моля посетете privacy.google.com/take-control.html.

 

Google Ads

Категория: Маркетинг

Тип: Домейн на уебсайт (първа страна) или трета страна (google.com, youtube.com, doubleclick.net, .gstatic.com)

Продължителност: Варира от края на сесията до 1 година

Google Ads, по-рано Google AdWords, е рекламна програма, която позволява на компаниите да показват насочени реклами в мрежите на Google, като Google Search, Google Shopping, Google Maps и други уебсайтове, въз основа на съдържанието на съответния сайт. За да измерят успеха на своите рекламни кампании, компаниите задават бисквитка на уебсайта си, която чете и съхранява IP адреса на потребителя и действията за тези, които идват на сайта на компанията чрез реклама. Експертите по поверителността смятат, че комбинацията от IP и активност на страницата позволява профилиране на потребителите. В резултат на това компаниите трябва да спазват различни задължения за защита на данните. За повече информация относно условията за ползване и разпоредбите за защита на данните на Google Ads, моля посетете policies.google.com/privacy.

Ако сте дали съгласието си чрез Google Chrome за използване на лични данни за рекламни цели, нашият уебсайт също обработва статистически данни, маркетингови данни и потребителски данни за измерване и рекламни цели, като персонализирани реклами и ремаркетинг.

При условие, че сте се съгласили и с използването на Google Ads бисквитки на нашия уебсайт, тези данни ще бъдат споделени с тази услуга на Google.

 

Youtube

Категория: Маркетинг

Тип: трета страна (youtube.com)

Продължителност: Варира от края на сесията до 10 години (установяване/актуализиране на настройките за езикови предпочитания, режим на показване, филтърна технология SafeSearch)

Чрез вграждане на плъгини на платформата за стрийминг „YouTube.de“ или „YouTube.com“ на нашия уебсайт, можете директно да възпроизвеждате видеоклипове на нашия уебсайт. Когато използвате функцията за стрийминг, информацията, съхранена на устройствата на потребителите, също се обработва. Целта на обработката на данните е да се вгради визуално съдържание („видеоклипове“), публикувано на „Youtube.de“ или „Youtube.com“ в този уебсайт. Видеоклиповете са вградени в "режим на подобрена защита на данните", което означава, че никакви потребителски данни не се предават на "YouTube", когато видеоклиповете не се възпроизвеждат. По време на възпроизвеждане на видео на нашия уебсайт, "YouTube" получава информация, че е посетена съответната подстраница на нашия уебсайт. Данните за достъп, особено IP адресът, информацията за браузъра, посетеният преди това уебсайт и датата и часът на заявката към сървъра, също се изпращат на "Google". Това се случва независимо дали сте влезли в "Google" акаунт или не. Ако потребителите са влезли в „Google“, потребителските данни се свързват директно със съответния акаунт в YouTube. "YouTube" съхранява данни като потребителски профили и ги обработва за статистически анализи и рекламни цели, независимо дали има потребителски акаунт в "Google". За повече информация относно условията за използване и разпоредбите за защита на данните, моля посетете support.google.com/youtube/answer/7671399.

 

Adform

Категория: Маркетинг

Тип: трета страна (adform.net)

Продължителност: Варира в зависимост от бисквитката, от края на сесията (браузър) до 1 час до 1 година

На нашите уебсайтове използваме технологиите за насочване и проследяване на доставчика на услуги Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Дания. Целта на обработката на данни е събиране, оценка и анализ на потребителското поведение по време на посещения на нашия уебсайт.

Използваме тази информация, за да показваме насочена реклама въз основа на интересите на потребителите (пренасочване) и за оценка на ефективността на рекламните кампании (проследяване на реализациите). Повторното насочване ни позволява да насочваме потребители на нашите партньорски уебсайтове, които вече са проявили интерес към нашия уебсайт и продукти. Показването на рекламни материали при пренасочване се основава на анализ на предишно потребителско поведение, базиран на бисквитки. Като част от проследяването на реализациите, потребителите, които са предприели конкретно действие на нашия уебсайт след взаимодействие с реклама, като например посещение на конкретна продуктова страница, се записват чрез временни бисквитки.

Потребителите, които не желаят да участват в проследяването, могат да деактивират бисквитката Adform чрез своя интернет браузър. Можете да премахнете бисквитките, които вече са съхранени на Вашия компютър, като изтриете временните уебсайтове. За повече информация относно политиката за поверителност на Adform, моля посетете site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/.

 

Facebook Pixel

Категория: Маркетинг

Тип: трета страна (facebook.com)

Продължителност: Варира в зависимост от бисквитката, от края на сесията до 30 минути до 5 години (Ad-Optout-Cookie)

Facebook Pixel, официално известен като Visitor Action Pixel, е плъгин за проследяване, който сме интегрирали в нашия уебсайт, за да проследяваме поведението на потребителите. Това ни позволява да видим кои клиенти идват на нашия сайт чрез Facebook и какви действия предприемат (напр. абонамент за бюлетин или покупка на продукт).

Facebook Pixel събира лични данни, а не анонимни или псевдонимизирани данни. Когато потребителите кликнат върху реклама и попаднат на уебсайта на компанията, Facebook Pixel създава подробен профил на поведението на потребителя. Бисквитката събира данните и ги свързва с потребителския профил. Както Facebook, така и компанията получават тези данни. Освен това Facebook съхранява тези данни на своите сървъри в САЩ.

Тези данни представляват лични данни и са особено защитени от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Закона за защита на телекомуникационните и телемедийните данни (ЗЗТТД). Следователно операторите на уебсайтове трябва да спазват различни задължения за защита на данните.

За повече информация относно политиката за поверителност на Facebook Pixel, моля посетете www.facebook.com/business/gdpr. Портали за права за защита на данните на потребителите съгласно ОРЗД можете да намерите на www.facebook.com/about/privacy/.

 

Teads

Категория: Маркетинг

Тип: В зависимост от домейна на уебсайта на бисквитката (1-ва страна) или трета страна (teads.com)

Продължителност: 1 година

Портали за права за защита на данните на потребителите съгласно ОРЗД: www.teads.com/privacy-policy/

Ние използваме Teads на нашия уебсайт, доставчик на цифрова медийна платформа за програмна реклама, която обслужва нуждите както на издателите, така и на рекламодателите. Teads позволява на издателите да монетизират своите редакционни предложения, докато рекламодателите имат възможност да поставят видео и дисплейни реклами в среда с висококачествено съдържание.

Teads Pixel предоставя достъп до следната информация и технически характеристики на устройството: текущ URL адрес, параметър Auctid (незадължителен параметър, който изпращаме чрез URL адрес за кликване), устройство, браузър, операционна система.

Не се споделят лични данни. Teads доставя кампании на своята целева аудитория въз основа на функции за данни. Teads предоставя обобщени отчети за ефективността на кампанията, които не съдържат лична информация. Пикселът, инсталиран на уебсайта на рекламодателя, не се използва за събиране или споделяне на лични данни. Можете да откажете даден потребител, като изтриете технологии за проследяване или показвате насочени реклами. Освен това, пикселът не изисква съгласието на потребителя, ако съгласието му вече е било дадено за настройката на нашите технологии за проследяване и е събрано, когато потребителят посети уебсайта на издателя в нашата мрежа. Както е предвидено от работната група по член 29 въз основа на Директивата за защита на личния живот и електронни комуникации, „съгласието за поставяне на бисквитка и използване на информацията за изпращане на насочени реклами ще включва последващи четения на бисквитката, които се случват при всяко посещение на уебсайта на потребителя, партньор на рекламата мрежов доставчик, който първоначално е поставил бисквитката“ (Становище 2/2010). Teads доставя кампании True Visit в собствения си набор от бисквитки, действайки като администратор на данни за предоставяне на услугата Teads True Visit.

За повече информация относно условията за използване на Google Analytics и разпоредбите за защита на данните, моля посетете https://www.teads.com/privacy-policy/.

 

TikTok

Категория: Маркетинг

Тип: В зависимост от домейна на уебсайта на бисквитката (1-ва страна) или трета страна (tiktok.com, mon-va.byteoversea.com)

Продължителност: Варира в зависимост от бисквитката, от 9 дни до 13 месеца

Ние използваме TikTok Pixel, инструмент за проследяване на реализациите за рекламодатели, на нашия уебсайт. Доставчик на услугата е китайската компания TikTok. За европейската зона отговорната компания е TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Дъблин, D02 T380, Ирландия).

TikTok обработва Ваши данни, включително в САЩ. Бихме искали да отбележим, че според Съда на Европейските общности в момента няма адекватно ниво на защита за трансфер на данни към САЩ. Това може да бъде свързано с различни рискове за законността и сигурността на обработката на данни.

Като основа за обработка на данни от получатели, намиращи се в трети страни (извън Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, особено в САЩ) или прехвърляне на данни към тях, TikTok използва така наречените стандартни договорни клаузи (= член 46, параграф (2) и (3) ОРЗД). Стандартните договорни клаузи (Стандартни договорни клаузи – SCC) са образци, предоставени от Комисията на ЕС и имат за цел да гарантират, че Вашите данни отговарят на европейските стандарти за защита на данните, дори когато се прехвърлят и съхраняват в трети страни (като САЩ). С тези клаузи TikTok се ангажира да поддържа европейското ниво на защита на данните, когато обработва съответните Ваши данни, дори ако данните се съхраняват, обработват и управляват в САЩ.

За да научите повече за стандартните договорни клаузи и данните, обработвани чрез използването на TikTok Pixel, моля посетете https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

 

Pinterest

Категория: Маркетинг

Тип: В зависимост от домейна на уебсайта на бисквитката (1-ва страна) или трета страна (pinterest.com)

Продължителност: Варира в зависимост от бисквитката, от края на сесията до 12 месеца

Чрез технологията за проследяване на реализациите на Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) на социалната мрежа Pinterest можем да създаваме подходящи реклами за потребителите, да генерираме отчети за ефективността на кампаниите, да съставяме списъци за ремаркетинг и създаваме групи, базирани на интереси, и подобни (така наречените статистически близнаци). За тази цел на нашите страници е интегриран така нареченият пиксел за проследяване на реализациите от Pinterest, който информира Pinterest, когато посещавате нашия уебсайт, че сте осъществили достъп до нашия уебсайт и кои части от нашите предложения Ви интересуват. Например, ако имате проявите интерес към един от нашите продукти на нашия уебсайт, може да видите реклама за нашите продукти в Pinterest.

Обработените данни включват HTTP данни на Pinterest Tag (регистрационни данни, които се генерират, когато Pinterest Tag се използва на уебсайта чрез Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS, по подразбиране), данни на Pinterest Tag устройство (данни, генерирани от Pinterest и присвоени на Вашето устройство), Данни за измерване на Pinterest Tag (свързани с устройството необработени данни, събрани и анализирани от Pinterest Tag при използване на нашите уеб предложения), Pinterest Tag отчетни данни (данни, съдържащи се в обобщени отчети и създадени от свързани с устройството необработени данни).

Правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД (съгласие) във връзка с § 25 ЗЗТТД. Данните се предоставят автоматично от браузъра на потребителя след съгласие.

Получателите на данни, като част от обработката на данни, са Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland). Pinterest Europe Limited може да използва Pinterest Inc. в САЩ (505 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Съединени щати) като доставчик на услуги. Данните ще бъдат прехвърлени само ако сте ни дали съгласието си за тази цел (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Предоставянето на горните данни не е нито законово, нито договорно изисквано или необходимо за сключване на договор. Няма задължение за предоставяне на данните. В случай на непредоставяне на данните, ние не можем да извършим рекламен анализ и оптимизация с помощта на Pinterest.

Няма автоматизирано вземане на решения. Не знаем за автоматизираното вземане на решения за показване на реклами от Pinterest.

За повече информация относно правилата за поверителност на Pinterest, моля посетете policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

 

9. Rapidmail

а) Бюлетин

Ако сте абониран за бюлетина на нашата компания, данните се предават на администратора на данни в съответната маска за въвеждане. Абонаментът за бюлетин следва двойна процедура за стартиране. С други думи, след регистрация ще получите имейл с молба да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, за да се попречи на някой да се регистрира с чужди имейл адреси. Когато се абонирате за бюлетина, IP адресът на потребителя, както и датата и часът на регистрация се съхраняват. Това се прави, за да се предотврати злоупотреба с услугите или имейл адреса на субекта на данните. Данните няма да бъдат разкривани на трети страни, освен когато има законово задължение за това. Данните се използват изключително за изпращане на бюлетина. Абонаментът за бюлетин може да бъде анулиран от субекта на данните по всяко време. По същия начин съгласието за съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време. За тази цел във всеки бюлетин е предоставена съответна връзка. Правното основание за обработка на данни след регистрация за бюлетин от потребителя, при условие че има съгласие на потребителя, е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за изпращане на бюлетина в резултат на продажба на стоки или услуги е § 7 (3) ЗЗК.

б) Използване на rapidmail

Описание и предназначение: Използваме rapidmail за изпращане на бюлетини. Доставчикът е rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg, Германия. Rapidmail се използва, наред с други неща, за организиране и анализиране на изпращането на бюлетини. Данните, които въвеждате, за да се абонирате за бюлетина, се съхраняват на сървъри на rapidmail в Германия. Ако не желаете анализ от rapidmail, трябва да се отпишете от бюлетина. За целта предоставяме съответна връзка във всяко съобщение в бюлетина. За целите на анализа имейлите, изпратени чрез rapidmail, съдържат така наречения проследяващ пиксел, който се свързва със сървърите на rapidmail, когато имейлът бъде отворен. Това ни позволява да определим дали е отворено съобщение за бюлетин. Освен това можем да определим върху кои връзки в съобщението на бюлетина се кликва, ако има такива. Незадължителните връзки в имейла могат да бъдат зададени като връзки за проследяване, за да се броят Вашите кликвания.

Правно основание: Правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Получател: Получателят на данните е rapidmail GmbH.

Прехвърляне към трети страни: Няма трансфер на данни към трети страни.

Продължителност: Данните, съхранявани от нас за целите на бюлетина, ще бъдат съхранявани от нас, докато не се отпишете от бюлетина и след като се отпишете от бюлетина, ще бъдат изтрити както от нашите сървъри, така и от сървърите на rapidmail. Данните, съхранявани от нас за други цели (напр. имейл адреси за зоната за членове), остават незасегнати от това.

Право на оттегляне: Имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на данни с действие за вбъдеще. Законосъобразността на вече извършените операции по обработка на данни остава незасегната от отмяната.

Допълнителна информация за защита на данните: За повече подробности, моля вижте бележките за сигурност на данните на rapidmail на: www.rapidmail.de/datensicherheit. За повече информация относно функциите за анализ на rapidmail, моля вижте следната връзка: www.rapidmail.de/wissen-und-hilfe.

 

10. Нашите контакти

Ако имате въпроси или притеснения относно обработката на Вашите лични данни, моля свържете се с нас:

Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, A-6830 Rankweil, Langgasse 1

Тел.: +43 (0)5522 401-0; Факс: +43 (0)5522 401-3; Имейл: dataprotection@rauch.cc

Последна актуализация на 19 септември 2023 г.