Četvorka pobeđuje

Osnivanje fondacije je osiguravalo da ovo porodično preduzeće dugoročno može slediti jasnu liniju.

Pod upravom četiri preduzetnika Ericha, Trudi, Franza i Romana Raucha ovo preduzeće se u poslednjih 30 godina uspešno razvijalo. Jedan bitan faktor za to je malo očigledan: Njih četvoro su uvek bili saglasni. Franz Rauch: „Naravno da smo i mi imali žučne debate na sednicama, videli stvari na različite načine. Ipak onda smo o tome diskutovali sve dok nismo jednoglasno mogli da odlučimo.“

Da bi u firmi uprkos rastu porodice vlasnika jedna tako jasna linija mogla i dalje da se prati, njih četvoro je 1994 osnovalo Rauch privatnu fondaciju. Bitna svrha fondacije: osigurati zajedništvo porodice u okviru grupe preduzeća. Osnivači sačinjavaju savetodavni odbor i imenuju spoljni odbor fondacije.

„Sve naše odluke su bile usaglašene. Uvek. Ako je bilo neophodno, jednostavno smo diskutovali o stvarima.“

Franz Rauch