Czworo zwycięża

Fundacja zapewnia, że przedsiębiorstwo rodzinne może podążać jasno wyznaczoną drogą w dłuższej perspektywie.

Z czterema udziałowcami tj. Erichem, Trudi, Franzem i Romanem Rauchami przedsiębiorstwo z powodzeniem rozwija się w ciągu ostatnich 30 lat. Główny czynnik nie jest zbyt oczywisty: czwórka zawsze się ze sobą zgadza. Franz Rauch: „Oczywiście odbywaliśmy gorące debaty podczas spotkań, mieliśmy odmienne spojrzenie na wiele rzeczy. Ale wówczas gruntownie omawialiśmy dane kwestie, aż byliśmy w stanie podjąć jednomyślną decyzję”.

Aby w firmie pomimo wzrostu liczebności rodzin właścicielskich można było nadal działać w tak jednoznacznie określony sposób, wspomniana czwórka zakłada prywatną fundację w 1994 roku. Główny cel fundacji: zapewnienie spójności rodzin w ramach grupy spółek. Założyciele zakładają radę i powołują zewnętrznych członków zarządu fundacji.

„Wszystkie nasze decyzje były jednogłośne. Zawsze. Jeśli było to konieczne, po prostu dochodziliśmy do wspólnej konkluzji w drodze dyskusji.”

Franz Rauch