Čtyřka vítězí

<span lang="CS">Nadace zajišťuje, že rodinný podnik může dlouhodobě sledovat jasnou linii.</span><strong><span lang="CS"></span></strong>

Pod vedením čtyř obchodníků Ericha, Trudi, Franze a Romana Rauchových se firma v posledních třiceti letech úspěšně rozvíjela. Hlavní faktor tohoto úspěchu ovšem není na první pohled zřejmý: ti čtyři se totiž vždycky na všem shodli. Franz Rauch: „Jistě že jsme při jednáních mívali divoké debaty, protože jsme věci viděli velmi odlišně. Pak jsme ale o všem diskutovali tak dlouho, až jsme se dokázali jednomyslně dohodnout.“

Aby firma dokázala i navzdory růstu rodin vlastníků sledovat i v budoucnu takhle jasnou linii, založil Rauch v roce 1994 soukromou nadaci. Základním účelem nadace bylo zajistit soudržnost rodin v rámci podnikatelské skupiny. Zakladatelé tvoří poradní radu a ustanovují externí představenstvo nadace.

„Všechna naše rozhodnutí byla jednomyslná. Vždycky. Pokud to bylo nutné, záležitost jsme zkrátka pořádně prodiskutovali.“

Franz Rauch