Sočne pregršti novca

Sredinom 1990-tih godina markirani proizvodi sa zapada su u Rusiji i drugim zemljama istočne Evrope bili visoko cenjeni i izuzetno traženi, takođe i Rauchov sok. Neobični poslovi su bili u izgledu. Mnogi, koji su imali novac, oprobali su se stoga kao uvoznici. 

„Pre svih su nas u Rankweilu posećivali Rusi. Tokom razgovora stavljali su velike pregršti nemačkih maraka na sto i hteli su da naprave porudžbinu. Istočnim bankama niko nije verovao.“, seća se Heinz Dei-Michei, tada nadležan za izvoz. „Trudi Ludescher je uzimala novac, nekada i do 100.000 DM, vozila do naše banke i davala novac na proveru.“ Ako je sve bilo u redu, potpisivao se ugovor – dva dana nakon toga su ruski kamioni, često u lošem stanju, odvozili vredne sokove iz Rankweila.

 

U poslu sa istočnom Evropom 1990-tih se uglavnom radilo sa gotovinskim novcem – nemačka Marka je bila „dolar Evrope“.