Štvorka víťazí

Vďaka vzniku nadácie dokáže rodinný podnik dlhodobo sledovať jasnú líniu

Pod vedením štyroch spoločníkov, Ericha, Trudi, Franza a Romana Rauchovcov, sa podnik za posledných 30 rokov úspešne rozvíjal. Malo to jeden zásadný dôvod, ktorý však nie je hneď zrejmý: všetci štyria boli vždy jednotní. Franz Rauch: „Samozrejme, na poradách sme občas viedli aj plamenné debaty, naše názory na vec sa rozchádzali. Ale všetko sme si vedeli vydiskutovať, kým sme sa nedokázali jednohlasne rozhodnúť.“

Aby firma dokázala napriek rozrastajúcim sa rodinám vlastníkov sledovať čo najjasnejšiu líniu, založili štyria Rauchovci v roku 1994 súkromnú nadáciu Rauch Privatstiftung. Zásadným cieľom nadácie bolo zabezpečiť súdržnosť rodín v rámci koncernu. Zakladatelia vytvorili poradný zbor a ustanovili externých členov správnej rady.

„Všetky naše rozhodnutia boli jednohlasné. Vždy. Ak to bolo potrebné, jednoducho sme si veci vydiskutovali.“

Franz Rauch