Od komerčnej muštárne k vlastnej značke muštov

Rozšírené skladové kapacity sa stávajú základným kameňom rastu

Voz za vozom, plne naložené jablkami a hruškami. Tak tiahli vorarlberskí ovocinári na jeseň roku 1920 k muštárňam v krajine. Bol to pre nich dobrý rok. Čulý ruch vládol aj v rodine Rauchovcov v Rankweili. Všetci prikladali ruky k dielu, okrem Ernsta aj Eduard a mladší bratia Josef a Pirmin.

Franz Josef a jeho synovia sa v tom roku zaiste tešili aj z plných sudov v pivnici. Skladovali v nich niečo cez 20 000 litrov šťavy, ktorú predávali pod vlastným menom. To sa im zdalo výhodnejšie ako komerčné lisovanie muštu pre ovocinárov. V roku 1926 preto postavili desať betónových nádrží obložených tehlami ako sklad na 150 000 litrov šťavy. Chceli predsa rásť.

Značka Rauch si už v tých časoch budovala svoju povesť aj pomocou reklamy. S cieľom bezpečne pokryť dopyt investoval Franz Josef v roku 1926 do skladových priestorov na 150 000 litrov šťavy.