• thumbnail
    Story 3: 1920
    1 Minutes | 6437

    Od moštárny ke značkovému moštu

Od moštárny ke značkovému moštu

Rozšířené skladovací kapacity jsou základem růstu

Na podzim roku 1920 přiváželi vorarlberští pěstitelé ovoce do zdejších moštáren vozík za vozíkem po okraj naplněné jablky a hruškami. Byl to pro ně dobrý rok. Také u Rauchů v Rankweilu panoval čilý ruch. Pomáhali všichni: kromě Ernsta i Eduard a mladší bratři Josef a Pirmin.

Franz Josef a jeho synové se v letošním roce také radovali z plných sudů ve sklepě – bylo v nich něco přes 20 000 litrů. Šťavu prodávali pod vlastním jménem. To se jim zdálo lukrativnější než za úplatu lisovat mošt pro pěstitele ovoce. V roce 1926 proto postavili deset betonových cisteren obložených cihlami jako zásobárnu pro 150 000 litrů šťávy. Firma chce přece dále růst. 

Rauch si už tehdy udělal jméno i v reklamě. Aby se dala bezpečně uspokojit poptávka, investoval Franz Josef v roce 1926 do skladu pro 150 000 litrů šťávy.