Od moštárny ke značkovému moštu

Rozšířené skladovací kapacity jsou základem růstu

Na podzim roku 1920 přiváželi vorarlberští pěstitelé ovoce do zdejších moštáren vozík za vozíkem po okraj naplněné jablky a hruškami. Byl to pro ně dobrý rok. Také u Rauchů v Rankweilu panoval čilý ruch. Pomáhali všichni: kromě Ernsta i Eduard a mladší bratři Josef a Pirmin.

Franz Josef a jeho synové se v letošním roce také radovali z plných sudů ve sklepě – bylo v nich něco přes 20 000 litrů. Šťavu prodávali pod vlastním jménem. To se jim zdálo lukrativnější než za úplatu lisovat mošt pro pěstitele ovoce. V roce 1926 proto postavili deset betonových cisteren obložených cihlami jako zásobárnu pro 150 000 litrů šťávy. Firma chce přece dále růst. 

Rauch si už tehdy udělal jméno i v reklamě. Aby se dala bezpečně uspokojit poptávka, investoval Franz Josef v roce 1926 do skladu pro 150 000 litrů šťávy.