От работилница за пресоване на плодове до марка плодова мъст

Разширеният складов капацитет става основа за растеж

Върволица от коли, пълни догоре с ябълки и круши: през есента на 1920 г. овощарите във Форарлберг се стичат към местните работилници за плодова мъст. Годината е добра за тях. И в семейство Раух в Ранквайл цари оживление. Всички са запретнали ръкави наред с Ернст и Едуард и по-младите братя Йозеф и Пирмин.

Тази година Франц Йозеф и синовете му също се радват на пълните догоре бурета в мазето – малко над 20 000 литра. Те продават сока под собственото си име. Това им изглежда по-доходоносно, отколкото да пресоват на плодова мъст реколтата на овощарите срещу заплащане. Затова през 1926 г. те построяват десет, облицовани с тухли бетонни цистерни за съхранение на 150 000 литра сок. Целта е една – растеж

Още тогава фирма Rauch утвърждава името си и с реклама. За да е сигурно, че може да задоволи търсенето, през 1926 г. Франц Йозеф инвестира в склад за 150 000 литра сок