• thumbnail
    Story 3: 1920
    < 1 Minute | 6181

    От работилница за пресоване на плодове до марка плодова мъст

От работилница за пресоване на плодове до марка плодова мъст

Разширеният складов капацитет става основа за растеж

Върволица от коли, пълни догоре с ябълки и круши: през есента на 1920 г. овощарите във Форарлберг се стичат към местните работилници за плодова мъст. Годината е добра за тях. И в семейство Раух в Ранквайл цари оживление. Всички са запретнали ръкави наред с Ернст и Едуард и по-младите братя Йозеф и Пирмин.

Тази година Франц Йозеф и синовете му също се радват на пълните догоре бурета в мазето – малко над 20 000 литра. Те продават сока под собственото си име. Това им изглежда по-доходоносно, отколкото да пресоват на плодова мъст реколтата на овощарите срещу заплащане. Затова през 1926 г. те построяват десет, облицовани с тухли бетонни цистерни за съхранение на 150 000 литра сок. Целта е една – растеж

Още тогава фирма Rauch утвърждава името си и с реклама. За да е сигурно, че може да задоволи търсенето, през 1926 г. Франц Йозеф инвестира в склад за 150 000 литра сок