Od kosenia trávy k výšivkám

S citom pre obchod k založeniu prvého podniku

Rauchovci boli horskí farmári z dedinky Dünserberg-Bassig, malej samoty ležiacej vysoko nad údolím Walgau v nadmorskej výške 1270 m. V 80. rokoch 19. storočia sa Franz Josef Rauch presťahoval spolu so sestrou a troma bratmi najprv do obce Götzis-Spalla a neskôr do Rankweilu, kde v roku 1894 kúpili za 3800 guldenov dom s maštaľou a stodolou na ulici Langen Gasse.

Piati súrodenci boli veľmi pracovití. Viedli malé gazdovstvo s niekoľkými kusmi dobytka a zároveň výšivkársku dielňu s ručnými vyšívacími strojmi. Bratia Franz Josef a Johann Baptist mali očividne vycibrený zmysel pre obchod. Čoraz viac sa im darilo s predajom výšiviek doma aj v zahraničí. Čoskoro pristavali k domu ďalšie priestory, v ktorých sa nachádzali najprv dva a neskôr tri ručné vyšívacie stroje. Výrobky pre nich zhotovovali aj iní výšivkári. Začiatkom roku 1909 založili obaja bratia spoločnosť na výrobu výšiviek s názvom „Gebr. Rauch“, ktorá prekvitala až do začiatku 30. rokov. V 50. rokoch predali budovu susednej firme König.

Výšivkárska spoločnosť „Gebr. Rauch“, ktorú založili v roku 1909 Franz Josef a Johann Baptist Rauchovci sa do začiatku 30. rokov rozvinula na pozoruhodný podnik s desiatimi 15-yardovými vyšívacími automatmi. Svetová hospodárska kríza však postihla v roku 1929 toto odvetvie mimoriadne tvrdo: o niekoľko rokov neskôr putovali všetky automaty do šrotu a výšivkárska dielňa bola zrušená. Našťastie mali Rauchovci v tom čase už aj druhý zdroj príjmov.