Sladký mušt: prvý módny produkt

Rauch investuje do nového výrobného procesu, aby získal najlepšiu šťavu

Od polovice 20. rokov minulého storočia sa sladkému muštu venovala veľká pozornosť aj vo Vorarlbersku. Združenia pestovateľov ovocia a národný spolok „Volkswohl“ organizovali v mnohých obciach kurzy venované novým výrobným postupom. Nekvasená šťava otvárala ovocinárom nové obchodné príležitosti a bola zároveň zbraňou v boji proti veľmi rozšírenému alkoholizmu. 

Čoskoro vyrábali sladký mušt aj Rauchovci – podľa bežného postupu spracovania za tepla: horúcu šťavu liali do špeciálne upravených drevených sudov a predávali ju cez zimu. Franz Josef a jeho synovia však zrejme neboli spokojní s kvalitou takto vyrobeného sladkého muštu. Vplyvom tepla sa strácala chuť.

Vhodnejšiu metódu vynašli začiatkom 30. rokov vo Švajčiarsku. Postup, ktorý vyvinul Adolf Böhi, využíva na konzerváciu prefiltrovanej šťavy kyselinu uhličitú a skladovanie v tlakových nádobách, vďaka čomu ostáva uchované všetko, čo je v šťave dobré. Bola to síce najdrahšia metóda, ale sľubovala tú najlepšiu šťavu. A navyše v Rakúsku bol tento postup takmer neznámy. V roku 1933 inštalovala firma Rauch prvé zariadenie pracujúce na spomínanom princípe v Rakúsku, pričom k nemu patrilo päť tlakových nádrží s objemom 5000 litrov. Priezračná jablková šťava značky Rauch vo fľašiach s patentným uzáverom sa počas nasledujúcich rokov stala vo Vorarlbersku a Tirolsku predajným hitom.

Toto je ona, prvá fľaša Jablkovej šťavy Rauch.
Sladký mušt slávil v rokoch 1926 – 1937 mimoriadny rozmach.