Najlepšie známky pre Rauch

Top marks for Rauch

Vyrábať najlepšiu šťavu vedela firma Rauch už v 20. rokoch minulého storočia. Čerstvá šťava z Rankweilu získala v roku 1927 na štátnej výstave muštov v Dornbirne v kategórii „profesionálne muštárne“ vynikajúce hodnotenie – 16 z 18 bodov.