FILOZOFIA SPOLOČNOSTI RAUCH


V CENTRE ZÁUJMU STOJÍ ČLOVEK

Kľúč k nášmu úspechu nevlastní nikto iný ako zákazník sám. Preto sú všetky naše snahy zamerané na potreby a priania našej cieľovej skupiny, musíme ich v prvom rade rozoznať a potom samozrejme splniť. Neželáme si totiž len spokojných zákazníkov, naším snom sú nadšení zákazníci.

 

UCHO PRILOŽENÉ K TRHU POČUJE, AKO RASTÚ TRENDY

Žiť spolu. Myslieť spolu, namýšľať si a potom myslieť dopredu. Presné sledovanie trhu, neustále rešeršovanie a prieskum trhu sú našou investíciou do budúcnosti. Sme vždy prístupný inováciám, novinkám a chceme mať vždy krok náskok. Chceme našim víziám vdýchnuť život a uskutočniť ich. To sú predpoklady na dlhodobý úspech a tajomstvo nášho receptu naň.

 

KVALITA PRISPIEVA KU KVANTITE

Nikdy nedostanete druhú šancu na prvý dojem – výrok presne vystihujúci nezanedbateľný aspekt presadenia sa u zákazníka. Aj preto naša devíza znie: Najvyšší štandard kvality vo všetkých oblastiach: počnúc kvalitou a sviežosťou plodov cez výrobu a balenie až po predaj na trhu. Na všetkých úrovniach: od vedúceho predajne až po pani pri telefóne a pracovníkovi v sklade. Vedúca pozícia na trhu vďaka splneniu najvyšších kritérií na kvalitu.

 

PODNIK ŽIJE A ROZRASTÁ SA VĎAKA SPOLUPRACOVNÍKOM

Neustále investujeme do ďalšieho vzdelávania našich zamestnancov, aby sme mohli zvyšovať internú i externú kvalitu a prispôsobiť sa požiadavkám trhu a zákazníkov.

 

INOVÁCIOU K EXPANZII

Naša chuť inovovať a náš neustále sa zdokonaľujúci a rozrastajúci know-how prispievajú k strategickému rastu a sú našimi dlhodobými faktormi úspechu. Novinky vo výrobnom sortimente ako aj v technológiách a balení – to znamená prístup na nové trhy, väčší potenciál a nesmierne atraktívne nové šance.

 

ZO SVETA ZNAČIEK K SVETOVEJ ZNAČKE

Od produktu k novej značke – to je krok triezveho uváženia a sledovania novej kvality nápoja, krok k úplne novému pôžitku z nápoja. Našimi značkami iniciujeme trendy, keďže značky sú umiestnené aj v zahraničí a všade sa komunikujú jednotne, vyvolávame tým nové emócie a získavame nových zákazníkov. Medzinárodnosť je naša cesta a naša budúcnosť.

 

OD VZŤAHU SO ZÁKAZNÍKOM K PARTNERSTVU
Úzkymi vzťahmi s našimi obchodnými partnermi sa snažíme prispievať k spoločnému vytváraniu hodnôt na rastúcom a inovatívnom trhu.