Ernst a Eduard preberajú muštáreň

Rauch zavádza princíp „riadiaceho tímu“

Čím bola muštáreň vďaka sladkému muštu úspešnejšia, tým horšie sa v posledných rokoch darilo výšivkárskej spoločnosti „Gebr. Rauch“. Celé odvetvie totiž postihla hospodárska kríza. Eduard, ktorý mal pôvodne prevziať podnik s výšivkami, sa preto čoraz viac angažoval v muštárni, kde bolo práce dosť. Výšivkárska dielňa „Gebr. Rauch“ sa v tomto období zrušila, stroje putovali do šrotu. 

Obaja bratia preukázali v tímovej spolupráci veľký podnikateľský talent. Franz Josef si to uvedomoval a zmenil svoje plány: muštáreň odovzdal obom synom. Na základe zmluvy z 15.2.1933 odkúpili podnik za 166 000 šilingov. To bola obrovská suma, keďže v roku 1930 predstavovala priemerná mesačná mzda v Rakúsku 310 šilingov.

Obraz Eduarda a Ernsta