SEDEX

Skrót SEDEX (z ang. Supplier Ethical Data Exchange) oznacza Wymianę Danych Etycznych Dostawców. Ta baza danych jest uznaną na całym świecie platformą internetową, która służy do przejrzystej wymiany informacji na temat zrównoważonego rozwoju społecznego i etycznego firm.

Aby pozostać członkiem w bazie SEDEX rozpoczęliśmy przeprowadzanie w naszych zakładach audytów SEDEX zgodnie z wytycznymi SMETA4Pillar.  SMETA to skrót od SEDEX Member Ethical Trade Audit  i jest jednym z najczęściej stosowanych schematów audytu na świecie.

Rejestrując się jako dostawca B, mamy możliwość udostępniania naszych raportów z audytów SMETA innym członkom i klientom.

Poprzez to członkostwo pokazujemy naszym klientom i partnerom biznesowym, że działamy w oparciu o zasady etycznej i zrównoważonej produkcji, a tym samym przyczyniamy się do znacznej poprawy prowadzenia uczciwych praktyk biznesowych w całym systemie wartości.