Europa se ujedinjuje

Ogromne prilike u susjednim zemljama: Granice padaju i javljaju se nove lokacije<br />

Padom željezne zavjese radikalno se mijenja svjetski poredak. Nekadašnji dobavljači sirovina postaju nova prodajna tržišta. Rauch koristi svoje prilike, širi se i otvara 1993. tvornicu u Mađarskoj. Voćni sok marke Rauch u bivšem „Ističnom bloku“ traženi je proizvod. 

I Rauch Austrija puca po svim šavovima: 1994. kreće proizvodnja u novoj tvornici u Nüzidersu. Pristupanjem Europskoj uniji u 1995. konačno se ukidaju dotadašnje carinske prepreke i Rauch se počinje širiti na zemlje Europske unije.

27. lipnja 1989. austrijski ministar vanjskih poslova Alois Mock i njegov mađarski kolega Gyula Horn simbolično režu željeznu zavjesu. Slijedi politički obrat u Istočnoj Europi koji i za Rauch otvara potpuno nove perspektive.