RePET: První ovocná šťáva a ledový čaj ve 100% recyklovaném PET obalu.

Ve společnosti Rauch nevěnujeme pozornost jen vnitřním hodnotám, ale i obalům. Proto nabízíme první šťávu a čaj ve 100% recyklovaných PET lahvích. Jako zakládající člen organizace PET2PET jsme pokračovali v rozvoji naší strategie udržitelnosti a byli schopní dále a dále zvyšovat obsah recyklovaných materiálů. Doteď byl podíl rePET (recyklovaný PET) až 50%. Odteď se naše produkty Rauch Juice Bar objevují v plně recyklovaných a recyklovatelných lahvích - což je významný krok pro životní prostredí! V nejbližších letech bychom chtěli zvýšit podíl rePET i na našich dalších značkách na 100%.

Společně s našimi čtyřmi partnery spouštíme v srpnu 2007 PET2PET Recycling Österreich GmbH. Jen v roce 2018 obnovil celosvětově unikátní recyklační proces více než 25,000 tun rePET materiálu pro nové láhve. Protože požadovaný materiál rePET je získán z lahví, které již byly použity a shromážděny, správná separace je zvláště důležitá pro proces šetrný k životnímu prostředí. Mezitím jsou 3 ze 4 lahví již recyklovány v Rakousku. To je zároveň příjemné a rozšiřitelné.

Takto funguje jedinečný proces recyklace.

Jakmile se láhev rePET vrátí do oběhu, PET materiál se vyčistí a rozdrtí na vločky. Tento proces, který je nejmodernější na světě, je obzvlášť šetrný k vodě a důkladný. V dalším kroku se vločky dále zpracují na granulát. Tímto způsobem se vytvoří cenná surovina, z které sa dá vyrobit nová láhev - s mnohem nižší spotřebou energie. Znovu a znovu.

FSC® certifikace

The Forest Stewardship Council® (FSC) se považuje za nejspolehlivější mezinárodně uznávanou organizaci na ochranu důležitých enviromentálních a sociálních norem našich lesů. Toto označení zaručuje, že byly splněny všechny normy FSC® od těžby surovin až po konečný produkt, aby se zajistilo trvalé obhospodařování lesa. Jako partner společnosti FSC jsme velmi rádi, že můžeme významně přispět k odpovědnému obhospodařování lesů pomocí našich nápojových obalů, které mají 100% certifikát FSC.