Dosledno partnerstvo

Od ustanovitve leta 1919 so med najpomembnejše stranke podjetja Rauch spadali hoteli in gostišča. Naročanje in dobava sta potekala neposredno. Toda tako, kot so se pri trženju živil, so se v 60. in 70. letih 20. stoletja pravila igre spremenila tudi tukaj. Vse bolj so se uveljavljali veliki trgovci z napitki. Tudi tukaj se je Rauch hitro odločil za novega poslovnega partnerja – in bil je zelo dosleden.

Arnold Linsgieseder iz Ehrwalda na Tirolskem je bil eden od zgodnjih gostinskih partnerjev: „Ostal sem brez besed. Kmalu po sklenitvi dobavne pogodbe me je poklical Franz Rauch in povedal, da je gostišče „Grüner Baum“ pri njem naročilo sok. To bi moral vendar prevzeti in dostaviti jaz.“ To dobavnico je imel spravljeno še dolga leta.