Последователно партньорство

От основаването на фирма Rauch през 1919 г. едни от най-важните ѝ клиенти са хотелите и ресторантите. Поръчките се правят и доставят директно. Но подобно на търговията с хранителни стоки, през 60-те и 70-те години правилата се променят и в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Все повече се налагат търговците на напитки на едро. И в тази област фирма Rauch бързо установява нови търговски партньорства и го прави съвсем последователно.

Арнолд Линзгиседер от Ервалд в Тирол е един от първите партньори в ресторантьорския бранш. „Не бях твърде изненадан. Скоро след като подписахме договора за доставки, ми се обади Франц Раух и ми каза, че ресторант „Грюнер Баум“ му е поръчал сок. Ако ми било възможно да поема поръчката и да му я доставя.“ Поръчки за този клиент се изпълняват в продължение на много години.