Brez vrtoglavice

Carinski postopek se vleče več let in potrdi korektnost

Zahvaljujoč prvovrstni proizvodni tehniki je Rauch v tistih letih izgradil zanimiv posel – izboljšanje koncentratov. Na Madžarskem so na primer kupili jabolčni koncentrat, ga izboljšali v Rankweilu, da je postal kristalno svetel, tega pa dobavljali partnerjem v Skandinaviji. V takratni Evropi s številnimi mejami so za takšne posle veljali posebni carinski postopki. In ti so imeli pasti.

Nekega dneh se je pri Rauchu oglasila carinska inšpekcija. Obstajal naj bi obstajal sum, da naj bi Rauch pri izboljšanju koncentratov odšteval znatno prevelike izgube. Pritožil se je konkurent. Urad je uvedel finančni kazenski postopek, ki se je vlekel več let. Roman Rauch se spominja: „V obratu so pod nadzorom potekale poskusne predelave. Te so jasno pokazale: vse je pravilno. Oprostitev.“ To uradu ni ustrezalo. Sodišče druge stopnje. To je zaradi manjših oblikovnih napak izreklo denarno kazen. „Znesek je bil zanemarljiv, ampak to nam ni bilo všeč. Zato smo se pritožili pri najvišjem sodišču.“
In končno smo se znebili očitka.

Posel s koncentrati se je dobro razvijal, zato je Rauch leta 1971 kupil novo, najsodobnejšo napravo za proizvodnjo koncentratov s povratnim pridobivanjem arome.