Důsledné partnerství

Od založení firmy v roce 1919 patřily hotely a penziony mezi nejvýznamnější zákazníky Rauchu. Objednávky i dodávky probíhaly přímo. Ale stejně jako v obchodě s potravinami se v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století změnila i tady pravidla hry. Prosazovalo se stále více a více velkoobchodníků s nápoji. Také zde si Rauch rychle vybral nové obchodní partnery – a byl velmi důsledný.

Jedním z prvních gastronomických partnerů byl Arnold Linsgieseder z Ehrwaldu v Tyrolsku: „Docela jsem žasl. Krátce poté, co jsme podepsali dodavatelskou smlouvu, mi zavolal Franz Rauch a sdělil, že hostinec „Grüner Baum" si od něj objednal šťávu. Měl jsem se toho zhostit a zboží dodat.“ Tento dodací list si schovával ještě mnoho let.