Dôsledné partnerstvo

Od čias založenia firmy Rauch v roku 1919 patrili hotely a reštaurácie k jej najdôležitejším zákazníkom. Objednávalo a dodávalo sa priamo. Ale podobne ako pri obchodoch s potravinami sa v 60. a 70. rokoch zmenil spôsob predaja aj v tejto oblasti. Vznikalo čoraz viac veľkoobchodníkov s nápojmi. Rauch si aj v tejto oblasti rýchlo našiel nového obchodného partnera – a bol veľmi dôsledný.

Arnold Linsgieseder z Ehrwaldu v Tirolsku bol jedným z prvých partnerov v oblasti gastronómie: „Bol som príjemne prekvapený. Krátko po podpise zmluvy o dodávkach mi Franz Rauch zatelefonoval a povedal, že reštaurácia „Zelený strom“ si uňho objednala šťavu. Požiadal ma, aby som túto objednávku vybavil a doručil ja.“ Tento dodací list som si odkladal ešte mnoho rokov.