Začiatky Happy Day v Maďarsku

V roku 1994 priniesol tím budapeštianskej pobočky Rauch vďaka Happy Day na maďarský trh prvú „medzinárodnú“ značku ovocných štiav, a to hneď 6 druhov. Začiatok predaja podporila firma aj reklamným spotom, ktorý zdôrazňoval dlhú tradíciu spoločnosti Rauch ako výrobcu najlepších štiav. Keďže nemohli nájsť herca, ktorý by vierohodne sprostredkoval toto posolstvo, podujal sa stvárniť hlavnú postavu sám Roman Rauch.

Scéna z prvého maďarského televízneho spotu s Romanom Rauchom.