Ernst i Eduard preuzimaju pogon za preradu voća

Rauch uvodi princip „vodećeg tima“

Zahvaljujući sveže ceđenom soku od jabuke pogon za preradu voća se snažno razvijao, istim tempom kao što je posao u pogonu za vezenje „Braća Rauch“ već nekoliko godina išao loše. Cela branša je patila od ekonomske krize. Zbog toga se Eduard, koji je u stvari trebalo da preuzme vezionicu, sve više angažovao u pogonu za preradu voća – tamo je bilo dovoljno posla. Vezionica „Braća Rauch“ je u ovim godinama likvidirana, i mašine su bačene u otpad. 

U timu su oba brata dokazala veliko poslovno umeće. Franz Josef je to prepoznao i promenio svoje planove. Pogon za preradu voća predao je dvojici sinova. Ugovorom od 15.2.1933 oni su ovaj pogon kupili za 166.000 šilinga. Tada je to bilo mnogo novca. Prosečna mesečna plata u Austriji je 1930 bila oko 310 šilinga.

Slika Eduard & Ernst