Ernst in Eduard prevzameta moštarno

Rauch uvede načelo „Vodstvena ekipa“

Tako, kot se je moštarna zaradi sladkega mošta odlično razvijala, tako slabo so že nekaj let potekali posli v proizvodnji vezenin „Gebr. Rauch“. Celotna panoga je trpela zaradi gospodarske krize, zato se je Eduard, ki bi moral pravzaprav prevzeti vezilnico, vse bolj ukvarjal z moštarno – tam je bilo dela dovolj. Vezilnica „Gebr. Rauch“ je šla tisto leto v likvidacijo, stroji pa so pristali med starim železom. 

Oba brata skupaj v ekipi sta pokazala velike poslovne spretnosti. Franz Josef je to prepoznal in spremenil načrte: moštarno je predal obema sinovoma. S pogodbo z dne 15. 2. 1933 sta odkupila obrat za 166.000 šilingov. To je bilo veliko denarja. Leta 1930 je povprečna mesečna plača v Avstriji znašala 310 šilingov.

Slika Eduard in Ernst