• thumbnail
    Story 6: 1933
    1 Minutes | 5632

    Ernst in Eduard prevzameta moštarno

Ernst in Eduard prevzameta moštarno

Rauch uvede načelo „Vodstvena ekipa“

Tako, kot se je moštarna zaradi sladkega mošta odlično razvijala, tako slabo so že nekaj let potekali posli v proizvodnji vezenin „Gebr. Rauch“. Celotna panoga je trpela zaradi gospodarske krize, zato se je Eduard, ki bi moral pravzaprav prevzeti vezilnico, vse bolj ukvarjal z moštarno – tam je bilo dela dovolj. Vezilnica „Gebr. Rauch“ je šla tisto leto v likvidacijo, stroji pa so pristali med starim železom. 

Oba brata skupaj v ekipi sta pokazala velike poslovne spretnosti. Franz Josef je to prepoznal in spremenil načrte: moštarno je predal obema sinovoma. S pogodbo z dne 15. 2. 1933 sta odkupila obrat za 166.000 šilingov. To je bilo veliko denarja. Leta 1930 je povprečna mesečna plača v Avstriji znašala 310 šilingov.

Slika Eduard in Ernst