Ернст и Едуард поемат фабриката за плодова мъст

Rauch въвежда принципа за „екипно ръководство“

Фабриката за плодова мъст се развива отлично благодарение на сладката шира, но от няколко години вече делата на фабриката за бродерия „Братя Раух“ вървят зле. Целият бранш е засегнат от икономическата криза. Поради това Едуард, който всъщност трябвало да поеме фабриката за бродерия, се ангажира все повече с фабриката за мъст, а там има много работа за вършене. През тази година фабриката за бродерия „Братя Раух“ е ликвидирана, а машините са бракувани за скрап. 

В тандем двамата братя проявяват големи предприемачески умения. Франц Йозеф осъзнава това и променя плановете си. Той прехвърля фабриката за мъст на двамата си синове. С договор от 15.2.1933 г. те купуват предприятието за 166 000 шилинга. Това е огромна сума. Средната месечна заплата в Австрия през 1930 г. е 310 шилинга.

Портрет на Едуард и Ернст