Šťáva pro lazarety

Díky výrobku, který byl takzvaně válečně důležitý, Rauch přečkal i těžké časy

Moštový boom udržel malý podnik v Rankweilu v běhu i v politických bouřlivých letech i před druhou světovou válkou a během ní. Krok za krokem Rauchovi i nadále investovali do průmyslových procesů: zakoupili plnicí stroj, mycí a kartáčovací zařízení, pasterizátor .. a pokračovali v tom i po připojení k Německé říši v roce 1938. 

Mošt byl důležitý pro lazarety a nemocnice, ale i pro matky a děti. Všichni výrobci byli proto přímo podřízeni ústředím v Berlíně. Dokud firma dodávala dobrou kvalitu, přinášelo jí to výhody: Ernst byl v roce 1939 povolán do wehrmachtu a na podzim 1940 byl zpátky doma, protože byl důležitý pro podnik. Místní, často fanatičtí nacisté neměli do firmy přístup. A také jí byl přidělován dostatek surovin. Berlín však také diktoval, co se mělo vyrábět. Rauch musel sbírat po regionu ovocné výlisky, sušit je a dodávat do továren na pektin v Německu.  

Když bylo stále více a více zaměstnanců povoláno k válečné službě, dostal Rauch, stejně jako většina „válečně důležitých“ podniků, přidělené zahraniční pracovníky. „Byli to Řekové," vzpomíná Erich Rauch, tehdy devítiletý: „Přijali jsme je dobře a zařídili jim třeba soukromou kuchyni.“ Moštárna Rauch tedy dobře přečkala i válečné roky.

Dodací lístek: V těžkých časech hrály roli i maličkosti: V roce 1943 zaúčtoval Rauch rankweilskému řezníkovi Martemu 30 říšských feniků za chybějící láhev.

Náklaďák: v rámci své okupační zóny zabavili Francouzi všechna vozidla i u Rauchů, až na jednoho malého Fiata.