Sadja do obzorja

Rauchove sokove je leto za letom kupovalo vse več ljudi. Da bi pokrili sunkovito naraščajoče povpraševanje, je pri Rauchu konec 80. let 20. stoletja v nabavi veljalo vodilo: kupimo toliko sadja, kot je le mogoče. Toda v sezoni bratve jeseni se je že takrat zgodilo, da je bilo dobavljenih več jabolk kot so jih lahko stisnile ekipe v proizvodnji, torej 500 ton na dan. Učinek: na vseh prostih tirih v Rankweilu vse do 9 km oddaljenega kraja Götzis so stali z jabolki do roba napolnjeni vagoni.

To se je spremenilo šele leta 1993, ko je Rauch s predelavo jabolk začel v Budimpešti. Toda tudi tam je občasno prihajalo do dobavnih zastojev. Ko so leta 1998 tovornjaki polni jabolk skoraj popolnoma zablokirali ulice okoli obrata na Madžarskem, so kolegi našli pragmatično rešitev: kratkoročno so najeli bližnji kino na prostem kot parkirišče v primeru gneče zaradi jabolk.

Ekipe v Rankweilu stisnejo 500 ton jabolk na dan. Jeseni so včasih dostavili tudi več.