• thumbnail
    Story 43: 1990
    1 Minutes | 3554

    Sadja do obzorja

Sadja do obzorja

Rauchove sokove je leto za letom kupovalo vse več ljudi. Da bi pokrili sunkovito naraščajoče povpraševanje, je pri Rauchu konec 80. let 20. stoletja v nabavi veljalo vodilo: kupimo toliko sadja, kot je le mogoče. Toda v sezoni bratve jeseni se je že takrat zgodilo, da je bilo dobavljenih več jabolk kot so jih lahko stisnile ekipe v proizvodnji, torej 500 ton na dan. Učinek: na vseh prostih tirih v Rankweilu vse do 9 km oddaljenega kraja Götzis so stali z jabolki do roba napolnjeni vagoni.

To se je spremenilo šele leta 1993, ko je Rauch s predelavo jabolk začel v Budimpešti. Toda tudi tam je občasno prihajalo do dobavnih zastojev. Ko so leta 1998 tovornjaki polni jabolk skoraj popolnoma zablokirali ulice okoli obrata na Madžarskem, so kolegi našli pragmatično rešitev: kratkoročno so najeli bližnji kino na prostem kot parkirišče v primeru gneče zaradi jabolk.

Ekipe v Rankweilu stisnejo 500 ton jabolk na dan. Jeseni so včasih dostavili tudi več.