Европа се обединява

Огромни възможности в съседните държави: границите изчезват, отварят се нови производства

С падането на Желязната завеса световният ред се променя радикално. Пазарите на държавите, някогашни доставчици на суровини, се отварят. Фирма Rauch се възползва от тези възможности, разширява дейността си и през 1993 г. открива фабрика в Унгария. Плодовите сокове на Rauch са много търсен продукт в бившия социалистически лагер.

И фабриката на фирма Rauch в Австрия се задъхва от поръчки: през 1994 г. започва производството в новия завод в Нузидерс. С присъединяването на Австрия към ЕС през 1995 г. окончателно са премахнати досегашните гранични бариери и фирма Rauch започва експанзията си в страните от ЕС.

На 27 юни 1989 г. австрийският външен министър Алоис Мок и неговият унгарски колега Дюла Хорн символично срязват телената ограда на Желязната завеса. Последвалите политически промени в Източна Европа откриват съвсем нови перспективи и за фирма Rauch.