Činiti dobro. I to takođe reći.

Kako je Rauch 2018 potvrdio svoje prednosti kao poslodavac.

Već 100 godina iza svakog Rauch proizvoda stoji zajednički rad mnogo ljudi. U početku je to bila mala družba u Rankweila, danas preko 1.900 ljudi na 15 mesta obavljaju svoj posao na najbolji mogući način, bilo u pogonu za punjenje ili u kontaktu sa kupcima, bilo u laboratoriji ili na marketing radionicama.

Većina njih radi veoma rado i veoma dugo kod Raucha, prosečno preko 8 godina. Jer nema mnogo poslodavaca koji, kao Rauch, toliko obraćaju pažnju na individualne potrebe svojih radnika. Ali: Izvan firme retko da je to nekome poznato.

Stoga je Rauch u proleće 2018 započeo projekat „Brendiranje poslodavca“: Jedan veliki tim sa predstavnicima iz svih oblasti i dva člana rukovodstva zauzeli su se za to da sakupe i istaknu ono što Rauch karakteriše kao poslodavca. 

To uopšte nije bilo jednostavno, jer umesto velikog, komercijalno delujućeg „Programa beneficija“ spremnog za upotrebu, kod Raucha se već dugo upravlja prema jednom jednostavnom principu: Razgovarati i zajednički pronaći odgovarajuće rešenje. Tako su na primer nastali današnjih 100 modela radnog vremena, sa kojima u svakoj situaciji uspeva da se uspostavi dobar balans između privatnog i poslovnog života. Preduzeće pomaže na taj način ali i u krizama i posle teških bolesti omogućava sasvim individualan povratak na posao.

Nakon mnogih razgovora sa koleginicama i kolegama iz svih područja preduzeća i nakon mnogih radionica tim projekta se u decembru 2018 saglasio sa ključnim principom: Kao poslodavac Rauch je „okrenut individualnom životu“. Od tada više timova radi na merama koji će ovaj ključni princip efektivno sprovesti u delo.