Pionir održivosti

Zašto je prvi izveštaj o održivosti 2012 za Rauch bio jednostavna vežba

2012. Rauch je bio prvo preduzeće za proizvodnju soka, koje je u jednom obimnom izveštaju dokumentovalo sve mere za održivost prema internacionalnim standardima.  „To je išlo iznenađujuće brzo. Nakon toga smo jednostavo morali samo da formulišemo ono što već radimo, delimično već decenijama“, seća se Jürgen Rauch pripremnih radova.
„I naši proizvodi i mi smo usko povezani sa prirodom. Pažljivo i zaštitničko postupanje sa resursima nam je već u krvi: Bilo da kupujemo sirovinu na održiv način ili da pazimo na dobre i zdrave radne uslove; bilo da ulažemo u što je moguće energetski eficijentnije pogone ili da za naša pakovanja razvijamo optimalan ciklus recikliranja.“

 

Kod Raucha se održivost takoreći nalazi u soku: Sa izveštajem o održivosti 2012 Rauch je bio pionir u ovoj branši.