Činit dobro. A také je hlásat.

Jak Rauch v roce 2018 výstižně formuloval své silné stránky z pozice zaměstnavatele.

Již sto let stojí za každým produktem Rauchu společný úspěch mnoha lidí. To, co kdysi na začátku zastala malá skupinka v Rankweilu, dnes obstarává více než 1900 lidí v patnácti lokalitách s tím nejvyšším nasazením a snahou o ty nejlepší výsledky, ať už ve stáčírně nebo v péči o zákazníky, v laboratoři nebo v marketingovém workshopu.

Většina z nich pracuje pro Rauch velmi ráda a velmi dlouho, v průměru přes osm let. Neexistuje totiž příliš mnoho zaměstnavatelů, kteří reagují na potřeby svých zaměstnanců stejně individuálně jako Rauch. Málokdo mimo společnost však o tom ví.

Proto Rauch zahájil na jaře 2018 projekt „Employer Branding“: velký tým složený ze zástupců ze všech oblastí a dvou členů vedení společnosti začal shromažďovat to, co dělá Rauch dobrým zaměstnavatelem, aby pak tento výsledek výstižně shrnul.

Nebylo to tak snadné, protože Rauch se místo na velké a obvyklé „benefitní programy“, z hlediska reklamy velmi efektivní, spoléhal na jednoduchý princip: na vzájemnou komunikaci a společné hledání vhodného řešení. Vytvořil tak například dnes již více než sto modelů pracovní doby, s nimiž se dá v téměř každé situaci dosáhnout dobré rovnováhy mezi soukromými a profesními zájmy. Společnost však svým zaměstnancům pomáhá také v životních krizích a umožňuje třeba velmi individuální návrat do zaměstnání po vážné nemoci.

Po mnoha diskuzích s kolegy ze všech oblastí firmy a po několika workshopech se projektový tým v prosinci 2018 dohodl na klíčovém pojmu: jako zaměstnavatel má Rauch „individuální postoj k životním situacím“. Od té doby několik týmů pracuje na opatřeních, která by tuto velmi výstižnou podstatu co nejlépe uvedly v život.