Skok na izvorište

Kako je Rauch za 5 godina stigao do 4 fabrike u Poljskoj i postao važan partner poljskih proizvođača voća

Tek 2010. godine je Rauch odlučio da u budućnosti značajno proširi proizvodnju poluproizvoda. Već godinu dana nakon toga Wolfgangu Schwaldu, upravniku ovog područja poslovanja, ukazala se izvanredna prilika. Poljski partner Agrico SA ponudio je na prodaju svoja dva dobro razvijena pogona za preradu voća u Płońsku i Kluczkowice, uključujući i hladnjaču u Łęczyci sa više od 75 zaposlenih.

Schwald: "Odluku smo doneli veoma lako. Jer s tim fabrikama i plantažom aronije koja je tome pripadala, kapacitet naših poluproizvoda bi jednim potezom proširili do gigantskih razmera. I to u Poljskoj, jednoj od najvažnijih voćarskih zemalja Europe. "Pored toga, to bi takođe dovelo do znatno veće samostalnosti u lancu proizvodnje sopstvenog asortimana gotovih proizvoda. Svuda oko poljskih fabrika raste mnogo voća za Happy Day i ostale marke, od aronije do rabarbare.

Nakon početnih dogovora o plaćanjima, Rauch i Agrico su se 2011. saglasili oko uslova. „Već ranije smo primetili, da su naše obe strane i srcem i dušom fascinirane preradom voća. To je u velikoj meri pojednostavilo pregovore.“ U nedeljama nakon potpisivanja Schwald i jedan IT tim iz Rankweila su se zajednički sa odgovornima u fabrikama pobrinuli za to da svi standardi i procesi  budu dovedeni na visoki Rauch nivo.

Nove fabrike u Poljskoj brzo su se razvile u važan faktor obrade voća kod Raucha. I tako je Rauch 2014. godine iskoristio sledeću priliku i preuzeo firmu „O.K. Owocowe Koncentraty ". Zahvaljujući iskusnim timovima i nekim investicijama, ove dve fabrike u Przeworsku i Siemiatycze sa više od 75 zaposlenih brzo su integrisane u Rauchovu proizvodnu mrežu.
Danas "Rauch Poljska" proizvodi više od 50% svih poluproizvoda ove grupe. Stoga je Rauch važan partner poljskih voćara i preduzeo je značajne korake u održivom razvoju nabavke svojih sirovina.
 

„Poljska je jedna on najvažnijih zemalja uzgoja voća u Evropi. Tamo Rauch sa četiri sopstvene fabrike i jednim velikom hladnjačom svežu berbu može obrađivati u najvišem kvalitetu.“