Да правиш добро. И да го кажеш.

През 2018 г. фирма Rauch обобщава своите предимства като работодател.

Вече 100 години зад всеки продукт на фирма Rauch стоят съвместните усилия на много хора. В началото това е малък екип в Ранквайл. Днес обаче над 1900 души на 15 различни места вършат своята работа по възможно най-добрия начин – на линията за пълнене, в отдела за обслужване на клиенти, лабораторията или на семинара по маркетинг.

Повечето работят с удоволствие и много отдавна във фирмата, средната продължителност на работа е над 8 години. Това е така, защото няма много работодатели, които се съобразяват в такава степен с индивидуалните потребности на своите служители, както фирма Rauch. Само че почти никой извън фирмата не знае това.

Ето защо през пролетта на 2018 г. фирма Rauch започва проект за изграждане на своята марка като работодател Employer Branding. Голям екип, включващ представители от всички направления и двама членове на ръководството, се заема със задачата да събере цялата информация за фирма Rauch като работодател и после да я обобщи.

А това не е никак лесно, тъй като вместо големи, стандартни програми за социални придобивки, които може да имат рекламен ефект, във фирма Rauch отдавна се прилага простият принцип – говорим един с друг и заедно търсим подходящо решение. Така възникват например прилаганите днес над 100 модела за работно време. С тяхна помощ в почти всяка ситуация успяваме да постигнем оптимален баланс между личните и професионалните интереси. Предприятието помага и в критични случаи, като дава възможност за индивидуално съобразено връщане на работа след тежки заболявания.

След много разговори с колегите от всички направления в предприятието и няколко семинара, през декември 2018 г., екипът, работещ по проекта, се обединява около следната основна същностна характеристика: като работодател фирма Rauch прилага „индивидуален подход към всяка житейска ситуация“. Оттогава няколко екипа работят по мерки, които да превърнат в живо дело това толкова точно определение.