Život blízko a prakticky

 Od čias založenia spoločnosti až do 80. rokov minulého storočia žili Rauchovci so svojimi rodinami hneď vedľa firmy. „Náš dom stál priamo oproti, tam, kde je dnes parkovisko pre návštevníkov,“ spomína Jürgen Rauch. „Vľavo žil Roman s rodinou, my sme bývali v strede a vpravo Toni Marte – náš vedúci skladu.“

Areál firmy bol v tých časoch pre deti fantastickým ihriskom. „Súrodenci, bratranci a sesternice, deti zamestnancov… každý deň sa tam preháňalo 10 – 15 detí. Obľubovali nás najmä zahraniční zamestnanci. Občas nám dal niekto z nich pár grošov. Vtedy sme zbehli dole ulicou k stánku Walserovcov kúpiť si balíček cukríkov.“

Po firemných lyžiarskych pretekoch oslavovali účastníci na takzvanom „Steigenfest“. Samozrejme, nechýbali na ňom ani zamestnanci a ich deti. Vpredu v strede stojí Hilda Rauchová (matka Franza a Romana).