Najlepšia šťava pre každý segment trhu. Najlepšia šťava pre každú príchuť.

Rauch zvyšuje svoj náskok vďaka stratégii viacerých značiek

S cieľom poistiť si vedúcu pozíciu na trhu zdokonalila firma Rauch v priebehu 80. rokov minulého storočia svoju stratégiu viacerých značiek v portfóliu. K značkám Happy Day a Bravo pribudla aj Limessa, čím Rauch dokonale pokryl všetky segmenty trhu.

100 % šťavy Happy Day v zelenom nápojovom kartóne boli určené pre najnáročnejších spotrebiteľov a s cenou 9,90 šilingov boli najdrahším produktom firmy. Pod značkou Bravo sa vo výrazných červených obaloch predávali 50 % nektáre. Stáli 7,90 šilingov a firma Rauch nimi chcela osloviť najširší stredný segment trhu.
Do modrých obalov značky Limessa sa plnili osviežujúce nápoje s 12 % obsahom ovocia, ktoré boli s cenou 5,90 šilingov určené spotrebiteľom kladúcim mimoriadny dôraz na cenu.

Firma propagovala všetky tieto produkty pod vlastnou zastrešujúcou značkou „Rauch“, ktorá bola zárukou najlepšej chuti ovocia.

 

Fotografia z reklamného letáka zachytáva jasnú stratégiu viacerých značiek firmy Rauch:
zelená farba pre Happy Day, červená pre Bravo a modrá pre značku Limessa, pričom všetky výrobky sú balené v nápojových kartónoch nesúcich žltý názov zastrešujúcej značky Rauch.