• thumbnail
    Story 37: 1980er
    1 Minutes | 3952

    Najlepšia šťava pre každý segment trhu. Najlepšia šťava pre každú príchuť.

Najlepšia šťava pre každý segment trhu. Najlepšia šťava pre každú príchuť.

Rauch zvyšuje svoj náskok vďaka stratégii viacerých značiek

S cieľom poistiť si vedúcu pozíciu na trhu zdokonalila firma Rauch v priebehu 80. rokov minulého storočia svoju stratégiu viacerých značiek v portfóliu. K značkám Happy Day a Bravo pribudla aj Limessa, čím Rauch dokonale pokryl všetky segmenty trhu.

100 % šťavy Happy Day v zelenom nápojovom kartóne boli určené pre najnáročnejších spotrebiteľov a s cenou 9,90 šilingov boli najdrahším produktom firmy. Pod značkou Bravo sa vo výrazných červených obaloch predávali 50 % nektáre. Stáli 7,90 šilingov a firma Rauch nimi chcela osloviť najširší stredný segment trhu.
Do modrých obalov značky Limessa sa plnili osviežujúce nápoje s 12 % obsahom ovocia, ktoré boli s cenou 5,90 šilingov určené spotrebiteľom kladúcim mimoriadny dôraz na cenu.

Firma propagovala všetky tieto produkty pod vlastnou zastrešujúcou značkou „Rauch“, ktorá bola zárukou najlepšej chuti ovocia.

 

Fotografia z reklamného letáka zachytáva jasnú stratégiu viacerých značiek firmy Rauch:
zelená farba pre Happy Day, červená pre Bravo a modrá pre značku Limessa, pričom všetky výrobky sú balené v nápojových kartónoch nesúcich žltý názov zastrešujúcej značky Rauch.