Výstavba za plnej prevádzky

Ako vznikla základná štruktúra súčasného závodu v Rankweili

 V podniku v Rankweili sa neuveriteľný úspech posledných rokov prejavil predovšetkým akútnym nedostatkom miesta. Dovtedy to fungovalo tak, že sa buď pristavala nejaká hala k starým budovám alebo sa prikúpil nejaký pozemok. V polovici 80. rokov však bolo jasné: „V tejto „spletitej“ štruktúre budov už viac nemohol podnik konkurencieschopne fungovať. Staré budovy musíme zbúrať a všetko kompletne prestavať – ale pri plnej prevádzke.“

Po starostlivom plánovaní vznikla v priebehu rokov 1986 až 1988 v 3 etapách výstavby súčasná budova. Princíp prestavby: Najprv sa preložili výrobné linky, potom sa zbúrali staré časti budov, vystavali sa nové a následne sa výrobné linky preložili späť. Vďaka veľkej dávke flexibility a obrovskému nasadeniu vtedajších výrobných tímov a zúčastnených remeselníkov sa celý zámer podarilo realizovať bez väčších problémov. 

„Prestavba bola najväčšou výzvou v mojom profesionálnom živote.

Erich Rauch


 

Vďaka zanietenosti pracovníčok a pracovníkov sa firme Rauch podaril majstrovský kúsok: takmer kompletne nanovo vystavať výrobné priestory za súčasného plného chodu prevádzky.