Silné značky

Happy Days pre Rauch: jednotkou vďaka silným značkám

Koncom 70. rokov minulého storočia podnikla firma Rauch dva rozhodujúce kroky: ako jedna z prvých začala používať nápojové kartóny, tzv. tetrapaky, ktoré boli v tých časoch úplnou novinkou, a v 80. rokoch získala vďaka intenzívne propagovaným značkám Happy Day a Bravo vedúce postavenie na rakúskom trhu.

Investovalo sa však aj do výroby: najnovšie technológie zaručili najvyššiu kvalitu. Spoločnosť Rauch rástla aj v globálnom meradle, pretože sa jej darilo prinášať čoraz rôznorodejšie produkty do čoraz väčšieho počtu krajín. Uvedenie ľadového čaju znamenalo odvážny vstup do nového segmentu.

V roku 1986 spoznali Rauchovci cieľavedomého mladého podnikateľa, ktorý chcel zmeniť svet svojím energetickým nápojom. Hoci tomu vtedy nik neveril, podarilo sa mu dosiahnuť neuveriteľný úspech a vytvoriť s firmou Rauch úzke partnerstvo, ktoré trvá až dodnes.