Učíme sa učiť digitálne

Ako položil úsek predaja základy pre vznik vzdelávacej platformy firmy Rauch

Vlastné závody a pobočky, ako aj obchodní partneri po celom svete sú síce kľúčovým faktorom úspechu firmy Rauch, no priniesli aj jeden problém: ako sprostredkovať potrebné poznatky? Najpálčivejšie sa táto otázka dotýkala predaja, pretože v tejto oblasti sa viackrát do roka stretávame s novými produktmi, prezentáciami a propagačnými akciami.

Ako riešenie vytvoril úsek predaja v roku 2010 vzdelávaciu platformu „Rauch-Online-Sales-Academy“: jednoduchú webovú stránku so školiacimi materiálmi a videami, v ktorých je vysvetlená celá argumentácia súvisiaca s predajom produktov Rauch. Do projektu akadémie sa čoskoro zapojili aj iné oddelenia s vlastnými témami. Tak to šlo až do roku 2018.

Frontálne vzdelávanie nemá úspech
Prvotné nadšenie z myšlienky akadémie na oddelení predaja po čase značne ochladlo. Bez ohľadu na to, koľko kreativity sme vložili do tvorby podkladov a videí, išlo stále len o „frontálnu výučbu“, ktorá neprinášala želané výsledky. Jednoducho chýbala interakcia medzi školiteľom a školenými. Na to sme, žiaľ, vo firme nemali žiaden systém.

No fungovali súkromné účty v aplikácii Skype. Prví účastníci týchto nie celkom oficiálnych webinárov boli nadšení: konečne získali naozaj aktuálne informácie. Konečne dostali okamžite odpovede na svoje otázky. Takto má fungovať digitálne vzdelávanie.

Na základe týchto úspechov začala centrála v Rankweili ponuku webinárov rozširovať. Čoskoro zaviedlo oddelenie IT aj vhodný systém na ich vysielanie. Dnes je Rauch Academy ústrednou vzdelávacou platformou spoločnosti a ponúka všetko od jazykovej prípravy cez bezpečnostné školenia až po intenzívne semináre pre predajcov Sales Boot Camp s vyše 100 účastníkmi.

„Vedomosti sú šťava“: Rauch Academy sprostredkúva poznatky online aj offline.